Het Bevrijdingsbos

Het initiatief voor het aanleggen van Het Bevrijdingsbos kwam voort uit het toenmalige Gemeentelijk 5 Comité. Het gemeentebestuur van Groningen stelde 9 hectaren grond beschikbaar. Er zijn meer dan 30.000 esdoorns, in 5 soorten, aangeplant. Dit aantal was het resultaat van een actie waarbij certificaten zijn verkocht voor het adopteren van 1 of meerdere bomen voor het Bevrijdingsbos. De eerste boom is geplant op 5 mei 1992.

Zo ontstond Het Bevrijdingsbos als een monumentaal geschenk van burgerij, bedrijfsleven en instellingen van stad en provincie Groningen.

Op 5 mei 1995 werd het Bevrijdingsbos geopend in aanwezigheid van meer dan 200 Canadese bevrijders en verzetsmensen. Samen met schoolkinderen werden op deze dag ter gelegenheid van de 50-jarige viering van de bevrijding op 16 april 1945, ruim tweehonderd perenbomen geplant in een van de toegangslanen.

image

 


Ontdekkingstocht

Dankzij een gewonnen prijs van het Je Maintiendrai-fonds en een sponsorbedrag van BenK-advocaten kon, in samenwerking met het Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie van de gemeente Groningen en de Vereniging Natuurmonumenten, een ontdekkingstocht in en om het Bevrijdingsbos worden gemaakt. De natuur is bij uitstek een plek om vrijheid te beleven!

Op 1 oktober 2011 is de tocht officieel geopend.

Exemplaren van de ontdekkingstocht zijn gedurende de openingstijden gratis af te halen bij:

U kunt de routekaart en opdrachtkaart ook downloaden: routekaart en opdrachtenkaart.

© Stichting Het Bevrijdingsbos 2022